Spørreundersøkelse: Familiefotografering

Har du vært hos fotograf med familien i løpet av de siste to årene?